องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครึ่งปี แรก [ 14 เม.ย. 2566 ]38
2 ประกาศ อบต. เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]120
3 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน [ 20 ม.ค. 2565 ]107
4 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]104
5 แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]102
6 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]120
7 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2565 ]104
8 ประกาศ อบต. เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]100
9 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน [ 20 ม.ค. 2565 ]113
10 การดำเนินการตามโนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ก.ย. 2564 ]162
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign