องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต. เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]63
2 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน [ 20 ม.ค. 2565 ]60
3 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]56
4 แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]62
5 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]68
6 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2565 ]54
7 ประกาศ อบต. เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]58
8 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน [ 20 ม.ค. 2565 ]57
9 การดำเนินการตามโนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ก.ย. 2564 ]107
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign