องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning OrganiZation) [ 14 ก.พ. 2565 ]108
2 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน [ 20 ม.ค. 2565 ]101
3 ประกาศ อบต. เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]112
4 ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 20 ม.ค. 2565 ]102
5 แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 20 ม.ค. 2565 ]102
6 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 7 ม.ค. 2565 ]97
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ม.ค. 2564 ]133
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign