องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning OrganiZation)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning OrganiZation)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง