องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]40
2 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]53
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]50
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]34
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]107
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]101
7 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]104
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]107
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]115
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]109
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]128
12 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]131
13 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]132
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) [ 30 ต.ค. 2562 ]132
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign