องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)     เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง