Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัย อ... (16 ม.ค. 2561)  
แบบแปลนประกอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 ม.ค. 2561)  
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (11 ม.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ (10 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่ว... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการค... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการค... (22 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการค... (22 ก.ย. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (18 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า... (23 ส.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมเสนอราคา-โดยวิธีตกลงราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (09 ส.ค. 2560)
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หม... (11 ก.ค. 2560)
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หม... (11 ก.ค. 2560)
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห... (11 ก.ค. 2560)
ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันคูห้วย บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 11 และซ่อมแซมถนนภายใ... (11 ก.ค. 2560)
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หม... (11 ก.ค. 2560)
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หม... (11 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องปริ๊นเตอร์ โด... (12 พ.ค. 2559)  
เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา (18 พ.ย. 2558)  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและปรับปรุงระบบประปา บ้านวังยาว หมูู่ที่ 5 (27 ต.ค. 2558)  
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการประมาณราคากลาง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประส... (30 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกป... (30 ก.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวศราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดชื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับ... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศโครงการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (16 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th