Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว อบต.บ้านหัน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสำ... (12 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ตามโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสำหรับศูนย... (11 ต.ค. 2561)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู... (04 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนบ้านวังยาว หมู่ที่ 5,บ้านหนองไฮน้อย หมู่... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องระบายน้ำภายในหม... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศราครกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึก... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ ... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศแผนจัดหาพัสดุศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทำหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารเรียนไปโรงอาหารศูนย์พัฒน... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายถนน)บ้านดอนกู่ หม... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยูภายในหมู... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเ... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานกองช่าง อบต.บ้าน... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง... (26 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องปริ๊นเตอร์ โด... (12 พ.ค. 2559)  
เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา (18 พ.ย. 2558)  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและปรับปรุงระบบประปา บ้านวังยาว หมูู่ที่ 5 (27 ต.ค. 2558)  
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการประมาณราคากลาง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประส... (30 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกป... (30 ก.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวศราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดชื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับ... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศโครงการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (16 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th