Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปี ง... (01 ต.ค. 3107)  
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตบลบ้านหัน (01 ต.ค. 3106)  
แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ... (01 ต.ค. 3106)  
แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... (01 ต.ค. 3106)
แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.... (01 ต.ค. 3106)
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปรงบป... (01 ต.ค. 3106)
ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี... (17 ก.ย. 2564)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามและรักษาเวรยามในสถานที่ราชการ (14 พ.ค. 2564)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (14 พ.ค. 2564)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ... (14 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (01 พ.ค. 2564)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 (01 เม.ย. 2564)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (01 มี.ค. 2564)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (01 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมส... (08 ม.ค. 2564)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ม.ค. 2564)
o7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2... (01 ม.ค. 2564)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (07 ธ.ค. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ธ.ค. 2563)
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (30 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การเตรียมตัวกอ่นฉีดวัคซีน... (20 พ.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขย... (20 พ.ค. 2564)  

การดำเนินกิจกรรมภายใต้โคร... (20 พ.ค. 2564)  

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเ... (13 ก.ย. 2563)

กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้าน... (24 ก.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (10 มิ.ย. 2563)

ประชาสัมกิจกรรมท้องถิ่นอา... (05 มิ.ย. 2563)

มอบผ้าปิดปาก ตัวแทน อสม. ... (20 เม.ย. 2563)

ออกสำรวจความเสียหายจากผู้... (12 เม.ย. 2563)

นายอำเภอโนนศิลา นายกองค์ก... (11 เม.ย. 2563)

วันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อ... (31 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะ... (26 มี.ค. 2563)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (19 มี.ค. 2563)

กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้าน... (18 มี.ค. 2563)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (18 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (18 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (17 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (12 มี.ค. 2563)

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ... (12 มี.ค. 2563)

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (14 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค เลขครุภัณฑ์ อต.416-56-0... (17 ก.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน... (17 ก.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง แบบ 3 ชั้นฯ (17 ก.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 5286 ขก ขน... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 (03 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้า... (03 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) รร.สพฐ ในเขตรับผิดชอบ อบต.บ้านหัน ปร... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.บ้านหัน ประจำปีการศึกษา 1/25... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.... (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมปั้มน้ำประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพ... (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง ยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค... (04 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้า... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุด... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัง... (02 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (02 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข้อมูล ITA
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2... (01 พ.ค. 2564)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนความโปร่งใส (21 เม.ย. 2564)  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 ... (01 เม.ย. 2564)  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 เม.ย. 2564)
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (02 ก.พ. 2564)
O7 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (01 ม.ค. 2564)
o26การดำเนินการตามโนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (01 ม.ค. 2564)
ข้อ o29 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 ม.ค. 2564)
O41รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 ธ.ค. 2563)
o33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (13 ต.ค. 2563)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (13 ต.ค. 2563)
O27 หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (13 ต.ค. 2563)
O34 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (02 ต.ค. 2563)
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (01 ต.ค. 2563)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2563)
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2563)
ข้อ o38 ข้อบังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 256... (01 ต.ค. 2563)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (12 มิ.ย. 2563)
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปร... (11 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครั้งที่ 3/... (10 มิ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th