Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปี ง... (01 ต.ค. 3107)  
แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ... (01 ต.ค. 3107)  
แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.... (01 ต.ค. 3107)  
แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.... (01 ต.ค. 3107)
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปรงบป... (01 ต.ค. 3107)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (07 ธ.ค. 2563)
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (30 พ.ย. 2563)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 ต.ค. 2563)
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ต.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (24 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัง... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้ว... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น ... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ท... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ท... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ... (14 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเ... (13 ก.ย. 2563)  

กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้าน... (24 ก.ค. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (10 มิ.ย. 2563)  

ประชาสัมกิจกรรมท้องถิ่นอา... (05 มิ.ย. 2563)

มอบผ้าปิดปาก ตัวแทน อสม. ... (20 เม.ย. 2563)

ออกสำรวจความเสียหายจากผู้... (12 เม.ย. 2563)

นายอำเภอโนนศิลา นายกองค์ก... (11 เม.ย. 2563)

วันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อ... (31 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะ... (26 มี.ค. 2563)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (19 มี.ค. 2563)

กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้าน... (18 มี.ค. 2563)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (18 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (18 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (17 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (12 มี.ค. 2563)

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ... (12 มี.ค. 2563)

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (14 ก.พ. 2563)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (13 มิ.ย. 2562)

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (07 มิ.ย. 2562)

มีหน่วยบริการออกจัดเก็บภา... (05 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้... (07 พ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.... (07 พ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... (07 พ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองขี้เห... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (07 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา (เครื่องปรับอากาศ) ประจ... (03 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุและโครงการป้า... (08 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ... (05 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (05 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 5286 ข... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงก... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถไถเพื่อไถเกรดปรับทำแนวกันไฟตามโครงการควบคุมไฟป่า ป... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (18 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 ประจำปีงบ... (18 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ประจำปีงบประมาณ พ... (08 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานของสำนักปลัด) ประจำ... (08 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข้อมูล ITA
O27 หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (13 ต.ค. 2563)  
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (12 มิ.ย. 2563)  
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปร... (11 มิ.ย. 2563)  
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครั้งที่ 3/... (10 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 มิ.ย. 2563)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (10 มิ.ย. 2563)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (10 มิ.ย. 2563)
ข้อ o38 ข้อบังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 256... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o28 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคล... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่ง (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o26 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o 42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประ... (23 เม.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th