Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (12 ก.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำ... (12 ก.ค. 2562)  
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (04 ก.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ ศพด.อบต.บ้านหัน ตำ... (03 ก.ค. 2562)
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (26 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที... (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ท... (12 มิ.ย. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 1... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หม... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเห... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 (10 พ.ค. 2562)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันออกตรวจความเสียหายกรณีเกิดวาตภัย (07 พ.ค. 2562)
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (07 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.และร่องระบายน้ำ คสล.และถนนดิน,ดินลูกรัง ภายใ... (24 เม.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น ห... (28 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่... (28 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ... (19 มิ.ย. 2562)  

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (13 มิ.ย. 2562)  

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (07 มิ.ย. 2562)  

โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ... (05 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (16 พ.ค. 2562)

โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ... (16 พ.ค. 2562)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (07 พ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (20 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (18 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (12 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (08 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (09 ม.ค. 2562)

เยี่ยมศูนย์ให้ความช่วยเหล... (12 ธ.ค. 2561)

นายอำเภอโนนศิลามอบนโยบายแ... (12 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2561 (24 ต.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (02 ต.ค. 2561)

ประกาศเจตจำนงสุจริต (09 ม.ค. 2561)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกา... (22 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (22 ก.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้า... (18 ก.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้า... (18 ก.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไ... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเห... (15 ก.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2562 (02 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (31 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (07 ก.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (08 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (04 ก.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (08 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (03 พ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (04 เม.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (02 มี.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (02 ก.พ. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (05 ม.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (04 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (03 พ.ย. 2560)
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องปริ๊นเตอร์ โด... (12 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข้อบัญญัติงบประมาณ
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th