Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำ... (17 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (30 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโคงการฯและถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครง... (20 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการะส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับ... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐม... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโคงการฯและถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครง... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโคงการฯตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำห... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ตามโครงก... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ... (21 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ... (21 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ฯ (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสมนาคุณตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ฯ (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านดอ... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย ห... (14 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้... (14 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที... (14 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหน... (14 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ... (19 มิ.ย. 2562)  

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (13 มิ.ย. 2562)  

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (07 มิ.ย. 2562)  

โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ... (05 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (16 พ.ค. 2562)

โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ... (16 พ.ค. 2562)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (07 พ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (20 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (18 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (12 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (08 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (09 ม.ค. 2562)

เยี่ยมศูนย์ให้ความช่วยเหล... (12 ธ.ค. 2561)

นายอำเภอโนนศิลามอบนโยบายแ... (12 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2561 (24 ต.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (02 ต.ค. 2561)

ประกาศเจตจำนงสุจริต (09 ม.ค. 2561)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกา... (22 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต... (08 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ... (30 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคารอื่น ๆ ภ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ศพด.อ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน และถนนถมดิน พร้อ... (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ... (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วน... (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน และถนนถมดิน พร้อมดินลูกรัง บ้า... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำ... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.บ้านหัน (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและอ่างภาชนะ ศพด.อบต.บ้านห... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ้านหัน (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนถมดิน พร้อมดินลูกรัง บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำ... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคนและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู... (19 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข้อบัญญัติงบประมาณ
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th