Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู... (11 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบั... (11 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาด (เจลล้างมือ) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ... (11 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้... (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและะบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค ... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลฯ นายวัชรโรทัย ไชยพร... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ... (08 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ... (08 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมส์และกิจกรรมอื่น ตามโค... (08 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล ขนาด 4*5 ตร.ม. ตามโครงการวันเด็กแห่งชา... (08 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา... (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำ... (17 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโคงการฯและถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครง... (20 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ... (19 มิ.ย. 2562)  

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (13 มิ.ย. 2562)  

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (07 มิ.ย. 2562)  

โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ... (05 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (16 พ.ค. 2562)

โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ... (16 พ.ค. 2562)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (07 พ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (20 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (18 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (12 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (08 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (09 ม.ค. 2562)

เยี่ยมศูนย์ให้ความช่วยเหล... (12 ธ.ค. 2561)

นายอำเภอโนนศิลามอบนโยบายแ... (12 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2561 (24 ต.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (02 ต.ค. 2561)

ประกาศเจตจำนงสุจริต (09 ม.ค. 2561)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกา... (22 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู... (26 มี.ค. 2563)  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้... (26 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กองช่าง (กระจกโค้งจราจรและขาตั้ง พร้อมติดตั... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบส... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมปริ้นเตอร์ รหัสฯ 416-60-0055 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสฯ 416-57-0033 และ 416-61-0... (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา... (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล น... (29 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลฯ นางวรรณวิศา ศรีสร้... (28 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลฯ นายวัชรโรทัย ไชยพร... (28 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต... (08 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคารอื่น ๆ ภ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ศพด.อ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน และถนนถมดิน พร้อ... (26 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข้อบัญญัติงบประมาณ
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th