Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ... (09 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานองค์การบ... (09 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเ... (09 ก.พ. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู... (29 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ... (25 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (24 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัย อ... (16 ม.ค. 2561)
แบบแปลนประกอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (11 ม.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ (10 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่ว... (03 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการค... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการค... (22 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการค... (22 ก.ย. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (18 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้า... (23 ส.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมเสนอราคา-โดยวิธีตกลงราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (09 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องปริ๊นเตอร์ โด... (12 พ.ค. 2559)  
เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา (18 พ.ย. 2558)  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะน้ำบาดาลและปรับปรุงระบบประปา บ้านวังยาว หมูู่ที่ 5 (27 ต.ค. 2558)  
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการประมาณราคากลาง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประส... (30 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกป... (30 ก.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวศราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดชื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับ... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศโครงการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (16 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th