Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (24 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวัง... (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้ว... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น ... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ท... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ท... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้าง... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ตำบลบ้านหั... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม ห... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหน... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอ... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ตำบลบ... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ ... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้อย ... (02 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวงน้อย หมู่... (02 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเ... (13 ก.ย. 2563)  

กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้าน... (24 ก.ค. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (10 มิ.ย. 2563)  

มอบผ้าปิดปาก ตัวแทน อสม. ... (20 เม.ย. 2563)

ออกสำรวจความเสียหายจากผู้... (12 เม.ย. 2563)

นายอำเภอโนนศิลา นายกองค์ก... (11 เม.ย. 2563)

วันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อ... (31 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะ... (26 มี.ค. 2563)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (19 มี.ค. 2563)

กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้าน... (18 มี.ค. 2563)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (18 มี.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (18 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (17 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (12 มี.ค. 2563)

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ... (12 มี.ค. 2563)

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (14 ก.พ. 2563)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ... (19 มิ.ย. 2562)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (13 มิ.ย. 2562)

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (07 มิ.ย. 2562)

มีหน่วยบริการออกจัดเก็บภา... (05 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 5... (07 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคารอื่นๆ ภา... (29 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของศูน... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจนสำหร... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจนสำหร... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอ... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ป... (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.บ้านหัน (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสามเหลี่ยมจราจร (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยอีสานเขียว ... (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ท... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสฯ 625... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร... (13 ก.ค. 2563)
ปร.4-ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 (13 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประ... (10 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข้อมูล ITA
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (12 มิ.ย. 2563)  
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปร... (11 มิ.ย. 2563)  
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครั้งที่ 3/... (10 มิ.ย. 2563)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 มิ.ย. 2563)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (10 มิ.ย. 2563)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (10 มิ.ย. 2563)
ข้อ o38 ข้อบังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 256... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o28 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคล... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่ง (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o26 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o 42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประ... (23 เม.ย. 2563)
ข้อ o16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 ม.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th