Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเ... (30 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธืการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยและการจ... (23 มิ.ย. 2563)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6... (08 มิ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เด... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เด... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม... (28 เม.ย. 2563)
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (27 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เด... (07 เม.ย. 2563)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) (02 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบั... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาด (เจลล้างมือ) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เด... (04 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้... (06 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เด... (04 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและะบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค ... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... (24 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (10 มิ.ย. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะ... (26 มี.ค. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (18 มี.ค. 2563)  

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (14 ก.พ. 2563)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ... (19 มิ.ย. 2562)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (13 มิ.ย. 2562)

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง... (07 มิ.ย. 2562)

โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ... (05 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (16 พ.ค. 2562)

โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ... (16 พ.ค. 2562)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (07 พ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (20 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (18 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (13 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (12 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (08 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (09 ม.ค. 2562)

เยี่ยมศูนย์ให้ความช่วยเหล... (12 ธ.ค. 2561)

นายอำเภอโนนศิลามอบนโยบายแ... (12 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 (19 มิ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หม... (19 มิ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ... (19 มิ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหม... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพร... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัส 442-57-0002 (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (กองคลัง) (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กอ 4... (20 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผย ... (15 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข้อมูล ITA
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (12 มิ.ย. 2563)  
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปร... (11 มิ.ย. 2563)  
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครั้งที่ 3/... (10 มิ.ย. 2563)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 มิ.ย. 2563)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (10 มิ.ย. 2563)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (10 มิ.ย. 2563)
ข้อ o38 ข้อบังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 256... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o28 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคล... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o27 คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่ง (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o26 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (09 มิ.ย. 2563)
ข้อ o 42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประ... (23 เม.ย. 2563)
ข้อ o16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 ม.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th