องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานผลการตรวจสอบรานงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบรานงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบรานงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง