องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.บ้านหัน ตาม รบ.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 ข้อ 39.    เอกสารประกอบ

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง