องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน  2565  อบต.บ้านหัน    เอกสารประกอบ

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง