องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565)     เอกสารประกอบ

รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง