องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับ 2) พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับ 2) พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ