องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อพิพาท และความเดือดร้อนของของประชาชน

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายนรังสรรค์  ศรีเมืองช่าง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และผู้อำนวยการกองช่าง   ร่วมกับสมาชิก อบต. ในพื้นที่  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อพิพาท และความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป    เอกสารประกอบ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารลงพื้นที่รับฟังปัญหา ข้อพิพาท และความเดือดร้อนของของประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ