องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน ม.4 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 14 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกู่หมู่ที่ 15 ไปบ้านหนองขี้เห็นหมู่ที่ 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (เงินอุดหุนเฉพาะกิจ) [ 14 พ.ค. 2567 ]14
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]7
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ม.9 ไป บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]8
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]9
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้่านหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.16 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]10
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]11
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]10
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหินคลุก บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]12
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]14
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล , บ่อพัก คสล ร่อง คสล บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]33
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คสล. บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]35
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]35
15 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น (อุดหนุนเฉพาะกิจ(e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2566 ]41
16 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไฮ ม.3 และบ้านหนองแวงน้อย ม.12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]41
17 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ไปบ้านกุดหลง ม.14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]41
18 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]38
19 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]35
20 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ไปบ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign