องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองแวง หมุ่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]3
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านกุดหลง หมุ่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมุ่ 9 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านดอนกู่ หมุ่ 15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ม.9 ไป บ้า่นหนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ. ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้าน บ้านห้างข้าว หมุ่ 7 ไป บ้านกุดหลง ม.14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมุ่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา ไป บ้านหลักด่าน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้าน บ้านหนองแวง หมุ่ 10 ไป บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมุ่ 11 ไป บ้านกุดหลง ม.14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมุ่ 9 ไป บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมุ่ 6 ไป บ้านหนองแวง หมู่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]4
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมุ่ 11 ไป บ้านกุดหลงง ม.14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 23 พ.ย. 2565 ]3
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 8 พ.ย. 2565 ]11
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน ม.4 ไป บ้า่นหนองไฮ ม.3 [ 7 พ.ย. 2565 ]3
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านวังยาว หมุ่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2565 ]3
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมุ่ 16 ไป บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2565 ]3
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมุ่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2565 ]3
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมุ่ 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2565 ]3
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมุ่ 3 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2565 ]2
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign