องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล , บ่อพัก คสล ร่อง คสล บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]21
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คสล. บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]22
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]21
4 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น (อุดหนุนเฉพาะกิจ(e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2566 ]27
5 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไฮ ม.3 และบ้านหนองแวงน้อย ม.12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]26
6 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ไปบ้านกุดหลง ม.14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]28
7 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]26
8 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]24
9 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ไปบ้านวังยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]23
10 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองทุ่ม ม.13 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]23
11 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะ คสล. บ้านดอนกู่ ม.15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]25
12 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม.10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]24
13 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดหลง ม.14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]24
14 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงน้อย ม.12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น [ 7 มิ.ย. 2566 ]22
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไป ม.11 บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน อ.ดนนศิลา จ.ขอนแก่น (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]23
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมุ่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 31 มี.ค. 2566 ]35
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]29
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]28
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]35
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านกุดหลง หมู่ 14 ไป บ้านถนนงาม หมู่ 2 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 17 มี.ค. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign