องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 [ 11 เม.ย. 2566 ]9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 [ 11 เม.ย. 2566 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 [ 11 เม.ย. 2566 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อแซมถนน คสล. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 [ 11 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]7
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านกุดหลง หมู่ 14 ไป บ้านถนนงาม หมู่ 2 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]7
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมุ่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้า่น บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมุ่ 9 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมุ่ 15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว้่างหมู่บ้า่น บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมุ่ 9 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมุ่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้่าน บ้านห้างข้าว หมุ่ 7 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างตำบล บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา ไป บ้า่นหลักด่าน ตำบลวังหิน อ. หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้า่นหนองแวง หมู่ 10 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้า่นหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]10
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้า่นหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้า่นหนองขี้เห็น หมู่ 6 ไป บ้านหนองแวง หมู่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองแวง หมุ่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเสริมเหล็กข้ามลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 [ 7 ธ.ค. 2565 ]12
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]9
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign