องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไป หมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (อุดหนุนเฉพาะกิจ) e-bidding [ 22 มิ.ย. 2566 ]28
2 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น (อุดหนุนเฉพาะกิจ)e-bidding [ 16 มิ.ย. 2566 ]28
3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ขก.ถ.156-07 หมู่ที่ 9 บ.หนองน้ำขุ่นใต้ ไป หมู่ที่ 11 บ.หนองไฮน้อย [ 15 มิ.ย. 2566 ]28
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาว หมู่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]26
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]24
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]24
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]20
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านวังยาวง หมู่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]20
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]19
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงราคาก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]21
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไฮ หมู่ 3 และ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]22
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]21
14 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไ ป หมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลบ้านหัน อำเภอ ดนนศิลา จังหวัดขอนแก่น [ 13 มิ.ย. 2566 ]21
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไป ม.11 บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน อ.ดนนศิลา จ.ขอนแก่น (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]25
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 [ 11 เม.ย. 2566 ]29
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 [ 11 เม.ย. 2566 ]30
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 [ 11 เม.ย. 2566 ]29
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อแซมถนน คสล. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 [ 11 เม.ย. 2566 ]28
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign