วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
โครงการวางท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้าน วางท่อเมนน้ำปรปพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะยาวรวมไม่น้อนกว่า 1,455 เมตร บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม 2566)
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 32 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค 4990 ขอนแก่น (รหัส 0001-58-0002) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
4  ธ.ค. 2566
ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 2 ตัว (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ( ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ( ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ( ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง