วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) รวม 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 625-64-0005ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ จัดซื้อต้นคูณ ขนาดความสูง 2 เมตร จำนวน 50 ต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.156-07 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไปหมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อแซมและบำรุงรักษาท่อทางเดินความเย็เครื่องปรับอากาศจากบริเวณหน้ารถไปห้องโดยสารเกิดการรั่ว รถยนต์กู้ชีพ ที่เบียน กอ 4376 ขก รหัส 001-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ในงานกู้ชีพ รวม 4 รายการ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) รวม 3 รายการ ทะเบียน ขค 4990 รหัส 001-58-0002 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสจอร์ไรส์ จำนวน 7,198 ถุง นมยูเอชที จำนวน 3,068 กล่อง (รสจืด)ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา (ปีการศึกษา 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ จำนวน 4,880 ถุง นมยูเอชที จำนวน 2,080 กล่อง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจคามสามัคคี (ปีการศึกษา 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง