วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอกกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 ป้าย (3x10 ม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งประดับไฟฟ้าบริเวณงานและบริเวณลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดพร้อมสายสะพาย และวัสดุอื่นๆ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุึก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป (แอสฟัสท์) ขนาด 20 กก/ถุง จำนวน 1,000 ถุง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งดต๊ะ รหัส 416-61-0059 และโน๊คบุ๊ค รหัส 416-59-0042 (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค 4990 ขอนแก่น (กองคลัง) รวม 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง