วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้กับนายปิยนันท์ อุ่นจิตร เลขที่ 37/1 หมู่ 12 ต.บ้านหันหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (งบกระทรวงพัฒฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี - ขาวดำ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้าน ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้าน ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ชนิดถัง จำนวน 50/เดือน , ชนิแก้ว จำนวน 4 ลัง/เดือน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ซื้อต่อเนื่อง) ราย ร้านวีรดา พานิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ร้าน ร้าน ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้านไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี - ขาวดำ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้าน ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้าน ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานทำความสะอาด สำนักงาน อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปกิบัติงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกองคลัง อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง