วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค 4990 ขอนแก่น (กองคลัง) รวม 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่าวนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5286 (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน บ้านหนองไฮประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อรายงานขอขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน บ้านวังยาวสามัคคี ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน บ้านหนองขี้เห็น ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน บ้านห้วยแคน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เบญจคามสามัคคี ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง