องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
กองช่าง


นายนพดล  วิริยะ
ผู้อำนวยการกองช่างนายปิติโรจน์ เนตรวิเชียร

นายช่างโยธาอาวุโส
นายไสว  สมอหมอบ
นายอุกฤษฎา ศรีเมืองช่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวปริมประภาพร มาลี

คนงาน 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign