องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
กองคลัง


นายชูศักดิ์  ไชยพรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางมนัสนันท์ เกตุลา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาวสโรชา สิงห์น้อย นางสาวกัญญาพร มณีทัศน์ -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวชัญญากาญจน์ มุ่งเกิด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign