องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567)


       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ในพื้นที่ตำบลบ้านหัน จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูล ปัญหา ความต้องการ จากหมู่บ้าน/ชุมชนมาเข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน พ.ศ. 2566- 2570 ตามระเบียบวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

       ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2567

2024-03-25
2024-01-22
2023-08-07
2023-06-22
2023-06-14
2023-06-13
2023-06-01
2023-03-14
2022-12-28
2022-11-18