องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน นำโดย นางสาวบุณยานุช เมินเมือง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน  เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

2024-03-25
2024-01-22
2023-08-07
2023-06-22
2023-06-14
2023-06-13
2023-06-01
2023-03-14
2022-12-28
2022-11-18