องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้ารับมอบเกียรติบัตร ITA อบต.บ้านหัน ได้คะแนน AA ด้วยคะแนน ๙๕.๒๓


       วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง พร้อมด้วยนายวัชรากร พร้อมจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับ AA ด้วยคะแนน 95.23

2022-11-18
2022-09-13
2022-06-02
2022-04-11
2022-03-31
2022-03-18
2022-02-15
2022-01-27
2022-01-19
2022-01-07