Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสว่างน้ำใส แหล่งท่องเที่ยว/และเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
Responsive image
วัดสว่างน้ำใส เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ภาค 9
ตั้งอยู่ที่ บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
วัดสว่างน้ำใส มีพระมหาเจดย์ศรีวงศิลาริมสระน้ำอันรื่นรมย์
วัดสว่างน้ำใส มีหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรมอันกว้างขวาง
วัดสว่างน้ำใส มีอุโบสถอยู่บนศาลาการเปรียญอันสวยงาน
วัดสว่างน้ำใส มีการจัดกิกรรมที่หลากหลาย
เช่น บุญวันเข้าพรรษา  บุญข้าวประดับดิน  บุญวันออกพรรษา การตักบาตรเทโว ฯลฯ
ติดต่อได้ที่ watsawangnamsai.watportal/ Facebook วัดสว่างน้ำใส wat SawangNamsai -Posts
         
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562