Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรไร่นาสวนผสม
Responsive image
นายประดิษฐ  สุดใด เกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรไร่นาสวนผสม ระดับอำเภอโนนศิลา ปี 2562 และเป็นผู้เข้าประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด ปี 2562 
นายประดิษฐ สุดใด เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2505 
ประกอบอาชีพ เกษตรกร
สาเหตุที่มาทำเกษตรผสมผสาน เนื่องจากทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลังมานาน ลงทุนเยอะแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดหนี้ จึงหันมาทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว  ปลูกผักหสานป่า บริหารจัดการในพื้นที่ 10 ไร่ได้อย่างลงตัว มีการทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองในสวนเกษตร จนทำให้ปลอดหนี้และมีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัว
         
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562