Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมีความประสงค์จะดำเนินการ ตกลงราคา รายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อสร้างรั้ว ป้าย ประตู และถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ราคากลาง 200,000 บาท
2.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 11 ราคากลาง 170,000 บาท
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 043-210012
เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วจะไม่รับใบเสนอราคาเป็นอันขาด
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.11
โครงการก่อสร้างรั้ว ป้าย ประตู ศพด. อบต บ้านหัน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2558