Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคา -โดยวิธีตกลงราคา-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อระบ่ายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่งซีกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น               (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)
หากสนใจให้ไปเสนอราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคา -โดยวิธีตกลงราคา-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่งซีกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th