Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว อบต.บ้านหัน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ผู้รับจ้าง คู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปผู้เคยมาติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้ยื่นซองเสนอราคาในงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยช่องทางการตอบแบบสอบถาม มี 2 ช่องทาง ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 
1. แสกนคิวอาร์โค้ด ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย หรือ
2. https://itas.nacc.go.eit/zrajb0
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th