Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2564
ถึง
13 พ.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
02 ต.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
03 ส.ค. 2563
ถึง
03 ส.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผ่นพับเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
23 ก.ค. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น
23 ก.ค. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน คู่มือการประเมินผลงานในระบบแท่ง
23 ก.ค. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
23 ก.ค. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง
23 ก.ค. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ขั้นตอนแนวปฏิบัติของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
23 ก.ค. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th