Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 ต.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แหล่งเรียนรู้ทางพระพุธศาสนา วัดสว่างโนนงาม บ้านหนองขี้เห็น ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

20 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านสวนสานฝัน) นายภูดิศ หาญสวัสดิ์

20 ส.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10

20 ส.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แหล่งเรียนรู้การปลูกป่าสร้างรายได้ บ้านหนองขี้เห็น หมูที่ 6

14 ส.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน วัดสว่างน้ำใส แหล่งท่องเที่ยว/และเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

07 พ.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรไร่นาสวนผสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th