Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว อบต.บ้านหัน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 พ.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน โครงการหิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต

16 พ.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

07 พ.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันออกตรวจความเสียหายกรณีเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 หมู่ 8,16

20 ก.พ. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน ณ บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9

18 ก.พ. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันออกรับสมัครสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3

13 ก.พ. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันออกรับซื้อขยะตามโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน ณ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4

13 ก.พ. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ร่วมกับชาวบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ร่วมกันทำความสะอาดฉีดน้ำล้างถนนและท่อระบายน้ำ

12 ก.พ. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันออกรับสมัครสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน ณ บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7

08 ก.พ. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันร่วมทำความสะอาดฉีดน้ำลดฝุ่นและฉีดถนนเพื่อลดฝุ่น

09 ม.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันร่วมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง Change For Good

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th