Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 พ.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564

20 พ.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ตามโครงการกองทุนขยะรีไซเคิล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

20 พ.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน การเตรียมตัวกอ่นฉีดวัคซีนโควิด 19และสิ่งที่ควรรู้หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

01 ต.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีและรายได้

13 ก.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุวาตภัย ที่เกิดขึ้น เมื่อ 11,12 เม.ย.63

24 ก.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน ได้มอบเงินฌาปนกิจ จำนวน 5,500 บาท ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6

10 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครั้งที่ 3/2563

05 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชาสัมกิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2563

20 เม.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน มอบผ้าปิดปาก ตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านหัน

12 เม.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ออกสำรวจความเสียหายจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ม7/ม12 พร้อมมอบถุงยังชีพเบื้องต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th