Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติงบประมาณ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 พ.ค. 2564
ถึง
01 พ.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 เม.ย. 2564
ถึง
21 เม.ย. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนความโปร่งใส
01 เม.ย. 2564
ถึง
01 เม.ย. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
01 เม.ย. 2564
ถึง
01 เม.ย. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก
02 ก.พ. 2564
ถึง
02 ก.พ. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
01 ม.ค. 2564
ถึง
01 ม.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ข้อ o29 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ม.ค. 2564
ถึง
01 ม.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน O7 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
01 ม.ค. 2564
ถึง
01 ม.ค. 2564
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน o26การดำเนินการตามโนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
01 ธ.ค. 2563
ถึง
01 ธ.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน O41รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
13 ต.ค. 2563
ถึง
13 ต.ค. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน O27 หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th