Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ย. 2562
ถึง
19 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน อบต.บ้านหัน
19 ก.ย. 2562
ถึง
19 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (รางยู) บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9
18 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือเด็กและอ่างภาชนะ ศพด.อบต.บ้านหัน
18 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (รางยู) บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4
18 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.บ้านหัน
18 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2562
ถึง
16 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16
16 ก.ย. 2562
ถึง
16 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
16 ก.ย. 2562
ถึง
16 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (รางยู) บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9
23 ส.ค. 2562
ถึง
23 ส.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบล บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ไป บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th