Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ธ.ค. 2562
ถึง
11 ธ.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสฯ 416-57-0033 และ 416-61-0057 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11 ธ.ค. 2562
ถึง
11 ธ.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมปริ้นเตอร์ รหัสฯ 416-60-0055 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
09 ธ.ค. 2562
ถึง
09 ธ.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 พ.ย. 2562
ถึง
29 พ.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล นายวิชัย วิชัยยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 พ.ย. 2562
ถึง
28 พ.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลฯ นายวัชรโรทัย ไชยพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 พ.ย. 2562
ถึง
28 พ.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลฯ นางวรรณวิศา ศรีสร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
08 ต.ค. 2562
ถึง
08 ต.ค. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 เลขที่ E1/2562
30 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ศพด.อบต.บ้านหัน
30 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคารอื่น ๆ ภายในที่ทำการ อบต.บ้านหัน
30 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน (สายที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th