Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว อบต.บ้านหัน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ก.พ. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังและหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13
28 ก.พ. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12
28 ก.พ. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6
15 ม.ค. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2
14 ม.ค. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศจัดซื้อรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลังและกองช่าง อบต.บ้านหัน
19 ธ.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
13 ธ.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 พ.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
16 พ.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ขอเชิญประชาชนทั่วไป ผู้รับจ้าง คู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
01 พ.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th