Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัย อบต.บ้านหัน
12 ม.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 ม.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แบบแปลนประกอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11 ม.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
27 พ.ย. 2560 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 พ.ย. 2560 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
19 ต.ค. 2560 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
03 ต.ค. 2560 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
25 ก.ย. 2560 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.บ้านหัน
22 ก.ย. 2560 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th