Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว อบต.บ้านหัน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ต.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 ต.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ตามโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน
04 ต.ค. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน จำนวน 2 อัตรา
28 ก.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
28 ก.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนบ้านวังยาว หมู่ที่ 5,บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11ไปบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9และบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ไปบ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7
28 ก.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 4,หมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 5,หมู่ที่ 9 ไปหมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10 ไปหมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10 ไปหมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12 ไปบ.วังหิน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง ,หมู่ที่ 14 ไปหมู่ที่ 12
27 ก.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน(หลังใหม่ ศพด.3)
27 ก.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทำหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารเรียนไปโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน(เชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.3 ไปอาคารโรงอาหาร)
27 ก.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศแผนจัดหาพัสดุศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ 2562
27 ก.ย. 2561 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th