Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ส.ค. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนอาคาร ศพด.อบต.บ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 โดยวิธี e-bidding
04 ส.ค. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองขุ่นใต้ หมู่ 9 โดยวิธี e-bidding
04 ส.ค. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำกัดเซาะและซ่อมแซมถนนคอนกรีเสริมเหล็ก บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน โดยวิธี e-bidding
13 ก.ค. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 มิ.ย. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
23 มิ.ย. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธืการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
08 มิ.ย. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
04 มิ.ย. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 พ.ค. 2563 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563-วันที่ 30 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th