Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
20 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
20 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
20 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโคงการฯตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
20 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโคงการฯและถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
20 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
20 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการะส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
20 ก.ย. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโคงการฯและถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
21 ส.ค. 2562 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th