ช็อก สหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด-19 ทะยาน
สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่า 2,000 คนแล้วรวมถึงเด็กทารกในรัฐอิล
โควิด-19 คร่าแล้ว 30,000 ศพทั่วโลก
ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกมีมากกว่า 30,000 คนแล้ว โดยเกินครึ่งอยู่ในทวีปยุโ